Logopeda terapeuta INPP


  • Sygmatyzm (seplenienie) Terapia logopedyczna;
  • Diagnoza i terapia pedagogiczna;
  • Diagnoza i terapia opóźnienia neurorozwojowego;
  • Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena IAS;
  • Trening Zastępowania Agresji.

Logopeda oligofrenopedagog terapeuta INPP mgr Joanna Chrzczon

PanaceumMlawa.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone