Diagnoza i terapia psychologiczna


TERAPIA

Praca w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), wzbogacona o dodatkowe umiejętności oraz elementy innych koncepcji terapeutycznych. Wspólne poszukiwanie najbardziej skutecznego rozwiązania zgłaszanych problemów, np.:

 • trudne sytuacje w życiu (np. rozwód, choroba, żałoba),
 • kontrola i radzenie sobie z emocjami ( lęk, złość, smutek),
 • brak wiary w siebie, obniżone poczucie własnej wartości,
 • trudności w kontaktach interpersonalnych,
 • stres, depresja, nerwica,
 • objawy psychosomatyczne, ogólny brak radości i satysfakcji z własnego życia,
 • przemoc fizyczna i psychiczna w otoczeniu,
 • wsparcie i terapia osób z rodzin dysfunkcyjnych (DDA),
 • trudności wychowawcze dzieci i młodzieży.

Terapia skierowana jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

DIAGNOZA

Badanie psychologiczne mające na celu poznanie funkcjonowania psychicznego osoby w obszarze poznawczym, emocjonalnym i społecznym.

 • Badania funkcjonowania poznawczego ( m.in. pamięci, koncentracji uwagi, orientacji, koordynacji wzrokowo-ruchowej, zdolności myślenia, planowania itp.), określenia poziomu inteligencji, możliwości występowania zmian organicznych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, trudności z nauką.
 • Ocena funkcjonowania emocjonalnego dotyczy zaburzeń nastroju (np. lęk, depresja), problemów nerwicowych, zaburzeń osobowości, zachowania, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń związanych z przeżytym stresem.


mgr Elżbieta Rosman-Zembrzuska

PanaceumMlawa.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone